2018. March 21.

Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a Lábatlani Református Egyházközség honlapján

 
  Kezdőlap arrow ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
 
Kezdőlap
- - - - - - -
Hitvallásunk
Irott prédikációk
- - - - - - -
Lelkészünk
Fotógaléria
ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
Közhasznúsági jelentések
GYÜLEKEZETI ÚJSÁG
Gyülekezetünkről
GYÜLEKEZETTÖRTÉNET
ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
irott predikációk
ALAPÍTVÁNYUNK TEVÉKENYSÉGE 2008. MÁJUSTÓL 2009. JÚNIUSIG Nyomtatás E-mail
2009. July 27.

2008. júliusában közösségi termünk vízvezetékrendszerét felújítottuk, ezzel nagy előrelépést tettünk az Alapítványunk által használt helyiség korszerűsítésében. A vízvezetékcserét követően a több, mint 100 éves, még ma is működőképes kemencét magába foglaló belső helyiséget kimeszeltük, átfestettük.

 

2008. augusztus 10-én, a vasárnapi istentisztelet keretében Alapítványunk és Egyházközségünk tagjai kedves vendégek szolgálatának lehettek tanúi: a Marosvásárhely közelében, székesi testvérgyülekezetünk szomszédságában elhelyezkedő kis falu, Csejd ifjúsági kórusa adott lélekemelő műsort. A csodálatos ének-és zeneszámok erősítették nemzettudatunkat, elmélyítették bennünk a magyar nemzet határokon átívelő összetartozásának gondolatát.

 

2008. augusztus 15-től 18-ig Alapítványunk Kuratóriumának tagjai, a Lábatlani Egyházközség kirándulócsoportjával karöltve,  4 felejthetetlen szép napot töltöttek Erdélyben, székesi testvérgyülekezetünk meghívásának eleget téve. Alapítványunk ez alkalommal is tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, gyermekjátékokkal, háztartási eszközökkel támogatta az ott lakó, igen egyszerű körülmények között élő színtiszta magyar közösséget. Így a székesi és lábatlani testvérek közötti baráti szálak tovább erősödtek, és reménységeink szerint a jövőben is folytatjuk e virágzó kapcsolat minél szélesebb körökre (gyermekekre, ifjúsági korosztályra) való kiterjesztését. Ehhez biztos alapot nyújthat számunkra a székesi magyar iskola tanuló-és nevelőtestülete, akik számára Alapítványunk már 2006-ban segítséget nyújtott pusztulófélben lévő iskolaépületük felújításához.

 

Október 12-én, hittanos tanévnyitó keretében Alapítványunk önkéntesei is kivették részüket hátrányos helyzetű gyermekek, sajátos nevelési igényű tanulók és nagycsaládosok megvendégelésében, s a szomszéd településekről való oda-és visszaszállításában.

 

2008. adventjén, a hagyományokhoz hűen, önkéntesek bevonásával, 75 idős embert kerestünk fel saját lakásában, valamint 3 idősek otthonában: a lábatlani Oltalom Idősek Otthonában, a nyergesújfalui Szent Mihály Idősek Otthonában, valamint a süttői Szépkorúak Otthonában, és szerény karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedtünk nekik. Szenteste pedig 60 gyermeket (köztük sok hátrányos helyzetűt és nagycsaládost) édességcsomaggal tudtunk megörvendeztetni.

 

2008. december 21-én adventi hangversenyt szerveztünk műemléktemplomunkban, melyen a népes hallgatóság előtt a következő civil szervezetek énekkarai léptek fel: Lábatlani Hagyományőrző Klub, Karvai Csemadok Hagyományőrzők Szervezete, Lábatlani Gondozási Központ, Lábatlani Református Egyház.

 

2009. március 14-én, szombaton du. 3 órakor március 15-i műsort szerveztünk 5 civil szervezet bevonásával: Lábatlani Gondozási Központ, Karvai Csemadok Hagyományőrzők Szervezete, Lábatlani Nyugdíjas- és Hagyományőrző Klub, Gerecse Tájvédő Egyesület, Lábatlani Református Egyház. Az ünnepségen 20 gyermek, illetve fiatal is szerepelt, közöttük több nagycsaládos és hátrányos helyzetű, (mindennapi megélhetési gondokkal küszködő), akiknek ünnepi öltözetéről ugyancsak Alapítványunk gondoskodott. Az ünnepség utáni vendégség megszervezése (szendvicsek, sütemények, italok, terem berendezése stb.) önkéntesek bevonásával történt, a hidegtálakat az Oltalom Idősek Otthona vezetősége ajánlotta fel.

 

2009. május 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor, Lábatlan Város Önkormányzatával karöltve tartottuk a környező településeken (Lábatlan, Süttő, Nyergesújfalu, Tokod, Tát) élő, Erdélyből áttelepültek találkozóját, melyen meghívott vendégünk és előadónk volt Verőce polgármestere, Bethlen Farkas. Az ünnepség felemelő része volt az Erdélybe készülő gyermekek-és fiatalok magas színvonalú versmondása.  A találkozó utáni vendégséget részben a Lábatlani Önkormányzat, részben Alapítványunk önkéntesei szervezték.

 

2009. május 7-től 11-ig a NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázati támogatásából 22 általános-illetve középiskolás gyermekkel és fiatallal 5 felejthetetlen napot töltöttünk Erdélyben és Partiumban.            

Május 7-én indultunk útnak partiumi és maros megyei fiatalokkal való közös programjaink lebonyolítására. A már 4 évvel ezelőtt elkezdődött cserekapcsolat kiváló folytatásaként most mi, anyaországiak tölthettünk el 5 csodálatos, egy életre szólóan felejthetetlen napot érszakácsi és székesi fiatal testvéreinkkel. Gyermekcsoportunk Érszakácsiban, a református templomban adta elő, kb. 120 ember előtt magas színvonalú szavalatokból, zeneszámokból összeállított műsorát. Ezt követően küldöttségünk 6 lány, és egy fiútagja a helyi kultúrházban magyar népi táncot adott elő, a helybeliek nagy megelégedésére. Csoportunkat fogadta a Tasnádi Kistérségi Fejlesztési Egyesület Elnöke, Érszakácsi polgármestere is. Május 8-án folytattuk utunkat Zilah-Kolozsvár útvonalon Székelyudvarhelyre, ahol ismerkedtünk a szállást biztosító református diákotthon életével. Útközben nagy élményt jelentett számunkra Tamási Áron, valamint Orbán Balázs síremlékének megtekintése. Május 9-én este érkeztünk a maros megyei Székesre, ahol a kb. 180 főt számláló egész falu lakossága felkészült fogadásunkra és elszállásolásunkra. Május 10-én a székesi templomban ismételten előadtuk nagy sikerű műsorunkat, majd hétfőn indultunk haza.       

 

 

 
< Előző   Következő >