2018. March 21.

Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a Lábatlani Református Egyházközség honlapján

 
  Kezdőlap arrow Közhasznúsági jelentések
 
Kezdőlap
- - - - - - -
Hitvallásunk
Irott prédikációk
- - - - - - -
Lelkészünk
Fotógaléria
ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
Közhasznúsági jelentések
GYÜLEKEZETI ÚJSÁG
Gyülekezetünkről
GYÜLEKEZETTÖRTÉNET
ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
irott predikációk
Alapítványunk közhasznúsági jelentései Nyomtatás E-mail
2007. July 31.

A LÁBATLANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MŰKÖDÉSÉNEK ÉS TÁRSADALMI, EGYHÁZI, KARITATÍV CÉLKITŰZÉSEINEK TÁMOGATÁSÁRA ALAPÍTVÁNY

 

2541 LÁBATLAN, Dózsa György út 112. Tel.: (06) 33 361-585; (06) 30 446-2118

e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ; Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2006. évről

 

 

 1. Számviteli beszámoló

a feltüntetett adatok E Ft-ban értendők

 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele:                                         1249

I. Pénzügyileg rendezett bevétele:                                                         1249

Működésre kapott támogatás

     A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a települési

     önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatásban nem

     részesültünk.

Helyi önkormányzattól kapott támogatás:                                                200

Pályázati úton nyert támogatás:                                                                615

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:                                         264

Tagdíjból származó bevételben nem részesültünk

Egyéb bevételek:          

     Banki kamat:                                                                                            1

     SZJA 1%                                                                                               169

 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevétel nem volt.

 

B. Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem folytatott.

 

C. Tényleges bevételek:                                                                          1249

 

D. Pénzbevételt nem jelentő bevétel nem volt.

 

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai:                                                   1169

     1. ráfordításként érvényesíthető kiadások:                                          1169

     2. ebből továbbutalt támogatás:                                                             513

 

F. Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem folytatott.

 

G. Tárgyévben pénzügyi eredmény:                                                             80

 

H. Nem pénzben realizált eredmény nem volt.

 

I.                    Adózás előtti eredmény nem keletkezett, ilyen tevékenységet nem végeztünk.

 

            J. A fentiekből adódóan társasági adó fizetési kötelezettség nem terhel bennünket.

        

            K. Tárgyévben keletkezett eredmény:                                                           80

 

Tájékoztató adatok:

 

 1. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítás nem volt.
 2. Pénzügyileg rendezett anyagi ráfordítás:                                                    949
 3. Értékcsökkenési leírást nem érvényesítettünk.
 4. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítás:                                                      220
 5. Szervezet által nyújtott pénzügyileg rendezett támogatások:                      949
 6. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege:                                               169

 

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználása:

Alapítványunk 2006. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

 

Közhasznú tevékenységünk keretében átadtunk a Lábatlani Református Egyháznak:

939.037.-Ft-ot.

- parókia kerítésére:                               206.000.-

- idősek karácsonyi ajándékára:              68.737.-

- székesi gyülekezetnek:                        107.000.-

- kórustalálkozóra:                                 537.300.-

- Gombai Dórika gyógykezelésére:         10.000.-

- gyerkekek táboroztatására.                    10.000.-

 

Banki költség: 18.288.-Ft volt.

Egyéb költség: 201.510.-Ft

 

Így 2006. évben összesen 1.168.835.-Ft kiadást könyveltünk el.

 

 1. Cél szerinti juttatásban részesültünk.

 

 1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi

települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől támogatásban nem részesültünk.

 

 1. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői sem anyagi, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.

 

 1. Az Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló:

 

Alapítványunk 2006. évben határidőre eleget tett a jogszabályi előírásokban rögzített adóhatóság felé történő jelentési kötelezettségének a 2005. évre vonatkozóan.

Megküldte adatszolgáltatási jelentését a Központi Statisztikai Hivatalnak.

2006. január 30-ig kiadta az adóbevalláshoz szükséges adókedvezmény érvényesítésére szolgáló igazolásokat az Alapítvány részére pénzt adományozó személyeknek.

Közhasznú tevékenységünk keretében  939.037.-Ft került átadásra a Lábatlani Református Egyházközség részére a parókia kerítésének, idős emberek karácsonyi csomagjának elkészítésére, a székesi gyülekezet támogatására, Gombai Dórika gyógykezelésére, a Bartók év jegyében szervezett kórustalálkozóra, valamint gyermekek táboroztatására.

 

A NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumához, valamint a Közép Dunántúli Regionális Kollégiumhoz benyújtott működési célú pályázatainkon elnyert támogatások megerősítették azt az elhatározásunkat, hogy pályázati tevékenységünket fokozni kell, hisz e nélkül  elképzelhetetlen célkitűzéseink megvalósítása. (Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumától 400.000.-Ft-ot nyertünk kórustalálkozó szervezésére, a Közép Dunántúli Regionális Kollégium 2005. II. fordulós működési pályázatán 115.000.-Ft-ot, a 2006. I. fordulós működési pályázatán 100.000.- Ft-ot.

 

 

„a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

 

 

 

KÖZHASZNÚ JELENTÉS SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

2006. év

 

 

Alapítványunk 2006. évben határidőre eleget tett a jogszabályi előírásokban rögzített adóhatóság felé történő jelentési kötelezettségének a 2005. évre vonatkozóan.

Megküldte adatszolgáltatási jelentését a Központi Statisztikai Hivatalnak. 2006. január 30-ig kiadta az adóbevalláshoz szükséges, adókedvezmény érvényesítésére szolgáló igazolásokat az Alapítvány részére pénzt adományozó magánszemélyeknek.

 

A 2006. év gazdálkodási adatait és a beszámolót az Alapítvány Kuratóriuma 2007. február 19-én megtartott ülésén 3. napirendi ponttal tárgyalta és egyhangúan fogadta el. Amint az előzőekben részletezett számszaki adatokból kiderül, a 2006. évben az Alapítványnak adományokból 264.000.-Ft bevétele származott. A helyi Önkormányzattól a parókia kerítésének építésére 200.000.-Ft-ot kaptunk, a NCA  Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának 2005. II.fordulós pályázatán kórustalálkozó szervezésére 400.000.-Ft-ot, a Közép Dunántúli Regionális Kollégium 2005. II. fordulós működési pályázatán 115.000.- Ft-ot, a 2006. I. fordulós működési pályázatán pedig 100.000.- Ft-ot nyertünk.

 

A 2006. évben összesen 1.249.129.-Ft bevételt könyveltünk.

 

Közhasznú tevékenységünk keretében 939.037.-Ft került átadásra a Lábatlani Református Egyházközség részére.

- parókia kerítésére:                                            206.000.-

- idősek karácsonyi csomagjára:                          68.737.-

- székesi gyülekezetnek:                                     107.000.-    (az iskola felújítására)

- kórustalálkozóra:                                              537.300.-

-Gombai Dórika gyógykezelésére:                       10.000.-

- gyerekek fonyódligeti táboroztatására:              10.000.-

Bankköltségként 18.288.-Ft került kifizetésre. Egyéb működési költség és programok költsége: 201.510.-Ft.

 

Az Alapítványunknál minden tevékenységet önkéntesek végezték ellenszolgáltatás nélkül.

 

2006. évben összesen 1.168.835.-Ft kiadást könyveltünk.

 

Bankszámlánk éves záró egyenlege: 185.672.-Ft

Záró pénzkészlet:                               185.672.- Ft zárókészlet került átvitelre a 2007. évre, melyet működési költségekre kívánunk fordítani.

 

Központi költségvetési támogatást nem kaptunk. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői sem anyagi, sem természetbeni juttatásban nem részesültek. Működésünk során minden tevékenységet önkéntesek végeztek, ellenszolgáltatás nélkül, melyért hálásak vagyunk.

 

 

 

2006. ÉVI ÖSSZESÍTŐ ELSZÁMOLÁS

 

 

BEVÉTELEK:

 

Alapítványi befizetések:                                                464.000.-

2005. évi SZJA 1%                                                        169.494.-

NCA pályázatokon támogatás                                        615.000.-

Banki kamatbevétel                                                               635.-

2006. év összes bevétele:                                              1.249.129.-

2006. év bank nyitó:                                                        105.378.-

 

Mindösszesen:                                                               1.354.507.-

 

 

 

KIADÁSOK:

 

 

Parókia kerítésére:                                                            206.000.-

Bérleti díj:                                                                        180.000.-

Székesi iskolának                                                             107.000.-

Kórustalálkozóra:                                                             537.300.-

Idősek karácsonyi csomagjaira:                                         68.737.-

Gyermekek fonyódligeti táborozására:                              10.000.-

Gombai Dórika gyógykezelésére:                                      10.000.-

Egyéb kiadások:                                                                 31.510.-

Tak.Szöv. szla. vez. klts.                                                    18.288.-

2006. év összes kiadásai:                                               1.168.835.-

 

2006.12.31. ZÁRÓKÉSZLET                                           185.672.-

 

 

Lábatlan, 2007. február 20.  18609879-1-11               
A LÁBATLANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MŰKÖDÉSÉNEK               
ÉS TÁRSADALMI, EGYHÁZI, KARITATÍV CÉLKITÜZÉSEINEK               
TÁMOGATÁSÁRA ALAPÍTVÁNY               
2541 LÁBATLAN DÓZSA GYÖRGY ÚT 112               
               
               
A közhasznú egyszerüsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének               
előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél 2006. év               
               
sorszám    Tétel    előző év /ezer        tárgyév /ezer
1    A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I+II    482        1249
2    .     I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)    482        1249
3    .      1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    180        633
4    .         a / alapítótól           
5    .         b/ központi költségvetésből           
6    .         c/ helyi önkormányzattól            200
7    .         d/ egyéb    180        433
8    .      2. Pályázati úton elnyert támogatás    300        615
9    .      3. Közhasznú tevékenységből származó bev.    0        0
10    .      4. Tagdíjból származó bevétel    0        0
11    .      5. Egyéb bevétel    2        1
12    .   II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    0        0
13    B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)    0        0
14    .   1. Pénzügyileg rendezett bevételek           
15    .   2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek           
16    C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)    482        1249
17    D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)    0        0
18    E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)    663        1169
19    .     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    647        949
20    .     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások           
21    .     3. Ráfordítást jelentő elszámolások    16        220
22    .     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    0        0
23    F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)    0        0
24    .    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások           
25    .    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások           
26    .    3. Ráfordítást jelentő elszámolások           
27    .    4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások           
28    G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1+2)    -181        80
29    I.           
30    .   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4)    -181        80
31    .   2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(B/1-F/1-F/4)    0        0
32    H. Nem pénzben realizált eredmény (+1+2)    0        0
33    I.           
34    .   1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredm (A/II-E/II-E/III           
35    .  2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredm (B/II-F/2-F/3)           
36    I. Adózás elötti eredmény (B/1-F/1)+H/2    -181        80
37    I.           
38    J. Fizetendő társasági adó    0        0
39    I.           
               
               
               
               
               
               
18609879-1-11               
A LÁBATLANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MŰKÖDÉSÉNEK               
ÉS TÁRSADALMI, EGYHÁZI, KARITATÍV CÉLKITÜZÉSEINEK               
TÁMOGATÁSÁRA ALAPÍTVÁNY               
2541 LÁBATLAN DÓZSA GYÖRGY ÚT 112               

sorszám    Tétel    előző év /ezer        tárgyév /ezer
40    K. Tárgyévi eredmény    -181        80
41    I.           
42    .    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)    -181        80
43    .    2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)    0        0
               
               
    Tájékoztató adatok            
44    A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások    0        0
45    .   1. Bérköltség    0        0
46    .       Ebből  - megbízási díjak           
47    .                 - tiszteletdíjak           
48    .   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések    0        0
49    .   3. Bérjárulékok    0        0
50    B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások    595        949
51    C. Értékcsökkenési leírás    0        0
52    D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások     16        220
53    E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)    52        127
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Lábatlan, 2007. január 21.           
        Az egyéb szervezet vezetője       
        (képviselője)       


18609879-1-11                
A LÁBATLANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG                
MŰKÖDÉSÉNEK ÉS TÁRSADALMI, EGYHÁZI,                 
KARITATÍV CÉLKITŰZÉSEINEK TÁMOGATÁSÁRA                 
ALAPÍTVÁNY                
2541 LÁBATLAN DÓZSA GYÖRGY ÚT 112                


KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ MÉRLEGE EGYSZERES KÖNYVVITELT                
VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETNÉL 2006. ÉV                
               
               
Sorszám     Tétel    Elöző év    Előző év helyesb.    Tárgyév
               
    ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)            
               
1    A. Befektetett eszközök            
2    .     I. Immateriális javak            
3    .    II. Tárgyi eszközök            
4    .   III. Befektetett pénzügyi eszk            
               
               
5    B. Forgóeszközök    105        186
6    .     I. Készletek            
7    .    II. Követelések            
8    .   III. Értékpapírok            
9    .  IV. Pénzeszközök    105        186
               
               
10    Eszközök összesen    105        186
               
               
    FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)            
               
11    C. Saját tőke    105        186
12    .     I. Induló tőke/Jegyzett tőke            
13    .    II. Tőkeváltozás/Eredmény    266        105
14    .   III. Lekötött tartalék            
15    .  IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből    -181        80
16    .   V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből            
               
               
17    D. Tartalék            
               
               
18    E. Céltartalékok            
               
19    F. Kötelezettségek            
20    .     I. Hosszúlejáratú kötelezettségek            
21    .    II. Rövidlejáratú kötelezettségek            
22                
    Források összesen    105        186
               
    Lábatlan, 2007. január 21.            
        Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)        
               

 

  

 
< Előző   Következő >