2018. March 21.

Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a Lábatlani Református Egyházközség honlapján

 
  Kezdőlap
 
Legfrissebb hírek
Legfrissebb hozzászólások ( Fórum)
Kezdőlap
- - - - - - -
Hitvallásunk
Irott prédikációk
- - - - - - -
Lelkészünk
Fotógaléria
ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
Közhasznúsági jelentések
GYÜLEKEZETI ÚJSÁG
Gyülekezetünkről
GYÜLEKEZETTÖRTÉNET
ALAPÍTVÁNYUNKRÓL
irott predikációk
Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó?
Alapítványunk közhasznúsági jelentése 2012-ről Nyomtatás E-mail
2013. May 31.

A Lábatlani Református Egyházközösség Működésének és Társadalmi, Egyházi, Karitatív célkitűzéseinek Támogatására Alapítvány

2541 Lábatlan, Dózsa György út 112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 

2012. ÉV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai számjel:         18609879949956911            

 

Telefon: 06-33/361-585 30/446-2118

 

 

 

Lábatlan, 2013.  május  20.

      Csathó István

                                                                                        kuratóriumi elnök

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.      KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

 

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Bírósági bejegyzés száma:

752

Alapítás  időpontja:

1999.07.12.

Egyéb szervezet:

Alapítvány

Az alapítvány elnevezése:

A Lábatlani Református Egyházközösség Működésének és Társadalmi, Egyházi, Karitatív célkitűzéseinek Támogatására Alapítvány

Rövidített elnevezése:

Lábatlani Református Egyházközség Alapítványa

Az alapítvány székhelye:

2541 Lábatlan, Dózsa Gy. út 112.

Az alapítvány tevékenysége:

Szociális tevékenység

Családsegítés

Időskorúak gondozása

Kulturális tevékenység

Műemlékvédelem

Kulturális örökség megóvása

Környezetvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelem

Az alapító vagyon:

100.000 Ft, azaz Egyszázezer Ft készpénz

Az alapítvány statisztikai számjele:

18609879949956911

Az alapítvány adószáma:

18609879-1-11

A közhasznúsági fokozat:

Közhasznú

Kuratórium tagjai:

Csathó István elnök

Czenéné Győri Erzsébet titkár

Bauerné Bakes Gabriella tag

Csapó Géza tag

Daróczi Gabriella tag

Óvári Zsuzsanna tag

Szilágyi Judit tag

Az alapítvány ügyeit önállóan képviselik, aláírásra jogosultak:

Csathó István elnök  

Az alapítvány könyvvezetésének módja:

kettős könyvvitel

A alapítvány beszámolójának formája:

közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

A beszámolót összeállította:     

Regisztrációs száma:               

Pajorné Hajba Csilla

144087

4.1. táblázat: Az Lábatlani Református Egyházközség Alapítványa Cégbírósági adatai

 

 

1.1.   Általános rész

 

A Lábatlani Református Egyházközség mint jogi személy abból a tartós közérdekű célból kiindulva, hogy különösen a közélet és az egyházi élet fejlődését ily módon is elősegítse, a tulajdonában lévő műemléképület állagát megőrizze, az egyházi és világi oktatást, a vallási és hitéleti, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi célok elérését előmozdítsa, a környezet és természetvédelmi tevékenységet támogassa, az erre rászoruló időskorúak és elesettek szociális helyzetét javítson alapítványt hozott létre.

 

Az alapítvány az alábbi célokra, illetőleg az azok eléréséhez szükséges feltételek megteremtésére törekszik:

  • az egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok – különösen a műemléki templom – állagának megőrzése, jellegének megóvása;
  • különféle világi és egyházi rendezvények megszervezése, lebonyolítása, azok támogatása;
  • bel- és külföldi magyar jogi és nem jogi személyiségekkel rendelkező szervezetekkel (intézményekkel, közösségekkel, testvérgyülekezetekkel) való kapcsolattartás, tapasztalatszerzés;
  • időskorúak és elesettek támogatása, gondozása, szeretetszolgálat szervezése, ellátása;
  • helyi környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység támogatása;
  • gyermek- és ifjúságvédelmit tevékenység szervezése, támogatása (oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés);
  • az alapítvány célkitűzéséhez illeszkedő helyi önkormányzati kezdeményezésekben  való közreműködés és annak támogatása.

 

Az  alapító okirat szerinti  tevékenységét – a Lábatlanon élő magyar állampolgárokon kívül – kizárólag a hazai lakosság, illetőleg a határon túli magyarság érdekében fejti ki.

 

 

ALAPÍTVÁNYUNK 2012.ÉVI TEVÉKENYSÉGE

 

Január 29-én, vasárnap délután az előző alkalmakhoz hasonlóan, szintén egy jó hangulatú, vidám népi táncházat szerveztünk gyülekezeti termünkben.  A táncházakat már évek óta szervezzük, és elmondhatjuk, hogy ezek a vidám hangulatú alkalmak összekovácsolják közösségünket, és egy kis pezsgést visznek gyülekezeti életünkbe.

Március 15-én ünnepi megemlékezést tartottunk templomunkban, mely szintén már évek óta bevett gyakorlat. 3 kórus szolgált ünnepélyünkön: a lábatlani Gondozási Központ kórusa, a karvai Csemadok Hagyományőrzők Szervezetének kórusa és a mi ifjúsági kórusunk. Örömmel mondhatom el, hogy ezen is sokan vettek részt.

2012. április 22-én ifjúsági kórusunk részt vett a tatai Ref. Egyházmegye által Kocson szervezett énekkari találkozón. Az immár több, mint 2 éve működő Halasi István Ifjúsági Kórus színvonalas műsorát ezúttal is sokan dicsérték és méltatták.

Május 10-től 14-ig gyülekezetünk 21 tagú kiránduló csoportja 5 napos kárpátaljai kiránduláson vett részt, melyről csodálatos élményekkel gazdagodva tértünk haza. A részletes programról több oldalas híradás jelent meg róla a lábatlani és nyergesújfalui Hírmondóban.

Június 1-jén a Tatai Ref. Egyházmegye levelezős hittanversenyének döntőjét tartották Kocson, melyen nyergesújfalui konfirmandus hittanosunk, Eckl Gergő korosztályában a 2. helyezést érte el.

Alapítványunk pályázati támogatásával augusztus 19-től 20-ig, 2 napos találkozó keretében, vendégül láthattuk a Pányok-Abaújvár-Zsujtai Ref. Egyházközség ifjúsági küldöttségét, és a Perényi Borbála Ifjúsági Kórust. A borsodi árvíz kapcsán kezdődött az ismeretség az abaújvári gyülekezettel, amikor Kuratóriumunk személyesen, a helyszínen adta át támogatását a bajbajutottaknak. Látogatásunkat most az abaújváriak viszonozták, akiket tartalmas programmal vártunk. Önkéntes lábatlani családoknál voltak elszállásolva, összesen 7 család fogadta a 14 tagú küldöttséget. Az aug. 20-i istentisztelet után szeretetvendégség következett, majd ebéd a Duna-parton fekvő Panoráma-étteremben. A lábatlani Gerenday-ház és arborétum megtekintése után, egy életre szóló élménnyel gazdagodva búcsúztunk borsodi vendégeinktől.

 

2012. október első hetében testvérgyülekezetünk, a maros megyei Székes lelkipásztorának meghívására Kuratóriumunk látogatást tett e kicsiny faluba. A székesiekkel közösen kirándultunk a Hargitára, majd vasárnap istentisztelet keretében az aradi vértanúk kivégzésére emlékeztünk. Ellátogattunk a szomszédos Székelykálra, ahol megtekintettük az épülő gyülekezeti otthont. A csodálatosan szép vendégszobák alkalmasak azoknak a lábatlani családoknak az elszállásolására is, akiknek eddig még nincsen székesi családokkal kapcsolatuk. Reméljük, hogy a legközelebbi testvér találkozó alkalmával élni is tudunk e nagyszerű lehetőséggel! Székesi látogatásunk a NEA működési támogatásával jöhetett létre.

 

November 17-én, szombaton a lábatlani Arany János Általános Iskolában szervezhettük meg a Tatai Ref. Egyházmegye 2012. évi hittanversenyét. Az Alapítványunk által támogatott rangos rendezvényen 230 gyermek vett részt, 13 településről, 4 korcsoportban. A tesztlapok javítása alatt lehetőség volt kézműves foglalkozásokon, néptánc oktatáson, sportjátékokon való részvételre. Alapítványunk, és a Tatai Ref. Egyházmegye támogatásával minden résztvevőt ebédre tudtunk invitálni az iskola ebédlőjébe. A süteményekről önkéntesek gondoskodtak.

 

Havi rendszerességgel tartottunk népi táncházakat közösségi termünkben, ahova sok szeretettel hívtunk minden kedves népzene, néptánc kedvelő felnőttet és gyermeket. A talpalávalót a lábatlani kötődésű Újra Zenekar szolgáltatta. A közösségi terem 100 éves kemencéjét többször is begyújtottuk ezeken az alkalmakon, és a Párkányból beszerzett lepényeket különféle feltétekkel ízesítve megsütöttük. Alapítványunk feltett szándéka, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal megismerteti, megszeretteti a magyar népi kultúrát és néptáncot, ezért vállaltuk rendszeres népi táncházak rendezését.

 

November 23-án, viszonozva a mi erdélyi látogatásunkat, ezúttal Székesről vártunk vendégeket, akik 3 napot töltöttek el Lábatlanon. Az egyszerű körülmények között, főleg mezőgazdaságból élő székesiek lábatlani utazása a NEA működési támogatása nélkül elképzelhetetlen lett volna. A 24 tagú küldöttségben 7 olyan személy is jött, akik először jártak Lábatlanon. A vasárnapi templomi ünnepély alkalmával a székesiek  valóban egyedi ajándékot, egy emléklapot nyújtottak át a lábatlaniaknak, mely a 2004. decemberében kezdődött és azóta is működő kapcsolatunk méltó dokumentumául szolgál. Délután a Gerenday-házban és az új lábatlani iskolában tettek látogatást. Ezt követően meghívást kaptunk a nyergesújfalui Szénás-völgybe, majd a nyergesújfalui Városházán Mihelik Magdolna polgármester asszony fogadott bennünket. Mivel a székesiek részéről érkezett egy ottani önkormányzati képviselő is, felmerült az ötlet, hogy a 2 önkormányzat között is hasznos lenne a kapcsolatfelvétel. Vendégeinktől hétfőn reggel vettünk búcsút, akik úgy indultak vissza Erdélybe, hogy 8 éves kapcsolatunk alatt ez volt a legcsodálatosabb lábatlani látogatásuk. Erdélyi testvéreink fogadását, szállítását, elszállásolását önkéntesek vállalták.

 

December 16-án, vasárnap délután, az előző évek hagyományai szerint, adventi hangversenyt tartottunk műemléktemplomunkban a következő 4 kórus szolgálatával: Karvai Csemadok Hagyományőrzők Szervezetének kórusa; lábatlani Borostyán kör kórusa; lábatlani Gondozási Központ énekkara; lábatlani Református Egyházközség Halasi István Ifjúsági Kórusa. A Duna szemközti oldaláról érkezett karvai testvérek lábatlani fellépését a NEA működési támogatása tette lehetővé. E színvonalas hangverseny által lélekben is felkészülhettünk a karácsonyra.

 

Az adventi időszakban nem csak a hangverseny számít már hagyománynak, hanem az a nemes gesztus is, hogy Alapítványunk tagjai otthonaikban keresik fel a közösségünkhöz tartozó idős embereket, és szerény karácsonyi ajándékkal kedveskednek nekik. 2012-ben, az elmúlt évekhez hasonlóan, kb. 65 idős embernek tudtunk karácsonyi ajándékot átadni. Ennek lebonyolítása, megszervezése szintén hűséges önkéntesek segítségével történt.

 

2012. decemberében ugyancsak a NEA működési támogatásából sikerült egy modern számítógépet vásárolnunk az elavult, több, mint 10 éves gép helyett. Ez nagyon nagy előrelépést jelent, hiszen ezáltal egyszerűbb a határainkon túl élő magyar testvéreinkkel való kapcsolattartás, és az adminisztráció végzése is.

Az Alapítvány által az Alapító Lábatlani Egyházközség részére fizetett bérleti díj teszi lehetővé találkozók, énekkari próbák, kuratóriumi ülések, szeretetvendégségek, tánctanítás és népi táncházak megrendezését. Ifjúsági kórusunk a környék egyetlen nem iskolai ifjúsági kórusa, mely eddig is nagy sikerrel szerepelt különböző ünnepélyeken, rendezvényeken. Vezetője Kisgyőri Krisztián népzenész, az Újra Zenekar tagja, aki lelkesen, odaadó munkával vezeti a kórust. Az ifjúsági énekkar próbáit is rendszeresen közösségi termünkben tartjuk, melynek karbantartását is a NEA működési támogatásából tudtuk elvégezni. (Zsalugáter festése).

 Gyülekezetünk, Alapítványunk hírlevelét ugyancsak a működési támogatásból finanszíroztuk. Nyomtatópapírok, irodaszerek vásárlásával tudtunk meghívókat készíteni és sokszorosítani.

 

2013. január 20-án és 27-én az immár hagyományosnak számító felekezetközi (ökumenikus) alkalmainkat ugyancsak Alapítványunk önkénteseinek segítségével tudtuk megtartani.

 

  Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a fent vázolt programjainkon túlnyomórészt többgyermekes, nehéz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, családok vettek részt, akik igazi közösségre találtak itt, és úgy érzik, hogy nálunk megbecsülik őket, és kibontakoztathatják tehetségüket. Lehet, hogy az élet más területén nem sikerül igazi barátságokat kötniük, ezért szeretik a mi rendezvényeinket, hiszen itt megértő közösség veszi őket körül. E szép, közösségformáló és értékteremtő programok csakis a NEA támogatásából valósulhattak meg, Hálás köszönettel tartozunk pályázatunk pozitív elbírálásáért, és a megítélt támogatásért!

 

 

1.2.   Számvitel politika

 

Alapítványunk a törvényi előírásoknak megfelelően 2012-ben a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A mérleg fordulónapja: minden üzleti év december 31.

A mérleg készítés időpontja: 2013.03.31.

A mérleg főösszeg, az éves nettó árbevétel, valamint a tárgyévben az átlagos foglalkoztatottak  létszáma alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleg formáját tekintve a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerinti, az eredmény-kimutatás pedig a Rendelet 5. számú mellékletében előírt tagolás szerint készül.   

Az alapítvány költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyílván, a készleteiről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, annak értékét év végi leltározással állapítja meg.

 

Az elszámolások minőségének szempontjából jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát.

 

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

  • az eszközök és készletek értékelése az amortizáció mértékével csökkentett beszerzési, illetve előállítási értéken történik. Az alapítvány értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutat ki.
  • Amortizációs politika:

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki. Az elszámolás a Szt. szerint a hasznos időtartam arányában lineáris módszerrel történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig.

·        Maradványérték nagyságát – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 50 e Ft,  akkor az 50 e Ft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

A 100 e Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Terven felüli értékcsökkenést selejtezés  vagy káresemény alkalmával számolt el az alapítvány.

 

Az alapítvány 2012-ben tért át a kettős könyvvitel alkalmazására.  Az áttérés alapja a 2011. évi egyszerűsített beszámoló, illetve a beszámolóhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások.

 

 

Nyitó tételek:                                      

Főkönyvi szám

Megnevezés

Tartozik

Követel

3841

Elszámolási betétszámla

113 213

 

413

Eredménytartalék

 

342 000

419

Mérleg sz. eredmény

 

-228 787

 

Összesen

113 213

113 213

1.3.   Eredménytételek szöveges magyarázata

 

Az alapítvány a 2012. üzleti évben közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytatott.        

Az üzleti év bevételei (2.317 e Ft)  támogatásból (1183 e Ft) SZJA 1 % bevételeiből (113 e Ft), pályázatból (1.020 e Ft) és  1 e Ft banki kamat bevételből tevődnek összeg.

 

 

4.1. ábra: Bevételek megoszlása (ezer Ft)

 

2012-ben felmerült ráfordítások 2.106 e Ft)  túlnyomórésze a toronyóra javítása (1124 e Ft), hittanverseny és idősek  támogatása teszi ki a fennmaradó ráfordítások összegét. Pályázati forrásból 200 e Ft értékben számítógépet vásárolhatott alapítványunk.

 

 

4.2. ábra: Ráfordítások megoszlása (ezer Ft)

 

A fenti adatok alapján az üzleti év nyereséges volt az alapítvány számára (212 e Ft).

 

Az alapítvány  2012-ben  nem foglalkoztatott munkavállalókat, személyi jellegű ráfordítás nem volt.

 

 

1.4.   Mérlegtételek szöveges magyarázata

 

 

1.4.1.      Eszközök bemutatása

 

 

Immateriális javakkal a Társaság nem rendelkezik.

 

 

A tárgyi eszközök állománya 2012. évben új beszerzésekkel növekedett, selejtezésre nem került sor.

 

 

Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Átsorolás

Záró

Ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 

 

 

 

 

Műszaki berendezések, gépek, járművek

 

 

 

 

 

Egyéb berendezések, gépek, járművek

0

200

100

 

100

Tenyészállatok

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

Összesen

0

200

100

 

100

 

4.4. táblázat: Tárgyi eszközök nettó értékének változása (ezer Ft)

 

 

A 2012. évben vásárolt tárgyi eszköz (számítógép)  elszámolása  két adóévben történik meg,  50-50 %-os leírási kulccsal.

Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

 

A forgóeszközök között kimutatott készlet értéke 0 e Ft volt.

 

Az alapítvány pénzeszközeit elszámolási betétszámlán,  illetve pénztárban tartjuk nyilván.

Az alapítvány a Pannon Takaréknál vezetett elszámolási betétszámlán 225 e Ft pénzeszközzel rendelkezik, a pénztár állománya 0 Ft.

 

 

1.4.2.      Források bemutatása

 

 

1.5.   Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

 

Az alapítvány 2011-ben egyszeres könyvvitelt vezetett.

                                                                2011. év                            2012. év

Anyagjell. ráford. (e Ft)                                  109                                120

Személyi jell. ráford. (e Ft)                                   0                                    0

Egyéb ráfordítások (e Ft)                                372                             1 885

Értékcsökkenési leírás                             0                                100

Bevétel (e Ft)                                                 253                              2 317

Pénzeszközök (e Ft)                                        342                                225

Rövid lej. köt. (e Ft)                                           0                                    0

 

 

Hatékonysági mutatók:

 

Éves anyagjell. ráford.*100

Éves bevétel                                                      43,08 %                    5,18 %

 

Egyéb ráfordítáok. ráford.*100

Éves bevétel                                                    147,04 %                    81,36 %

 

 

 

2.      Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

Az alapítvány 2012-ben  113 e Ft költségvetési támogatásban részesült (1 %-os felajánlás).

 

Átutalt költségvetési támogatás eFt

Felhasználás e Ft

2011. év

2012. év

2011. év

2012. év

72

113

72

113

 

 

 

3.      A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Alapítványunk pénzeszköze a Pannon Takarék pénzintézetnél vezetett elszámolási betétszámlán  áll rendelkezésre, amely 2012. december 31-én 225 e Ft.

 

 

Megnevezés  (e Ft)

2011. év

2012. év

Változás

Jegyzett tőke

100

100

0

Tőkeváltozás/Eredmény

242

13

-229

Közhasznú tevékenység eredménye

-229

212

441

Vállalkozási tevékenység eredménye

0

0

 

Összesen:

113

325

212

 

 

4.      Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

 

Alapítványunk a 2012. évben a NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiumához benyújtott működési célú  pályázat útján 1020 e Ft vissza nem térítendő támogatás nyert. Pályázati azonosítószám: NEA-NO-12-M-0059.

 

A pályázat szakmai elszámolása 2013. 02. 06-án, a pénzügyi elszámolása 2013. 02. 18-án  megtörtént, 2012. évben  34 e Ft anyagjellegű költség ( nyomtatvány, ajándék hittanversenyen) és 649 e Ft szolgáltatás (buszbérlés, terembérleti díj került elszámolásra.

 

Adományként az Aldabra Invest Kft.  1 133 e Ft értékben támogatta a lábatlani református templom toronyóra felújítását, melyet 2012-ben sikerült elvégeztetünk, az itt lakók legnagyobb örömére.

 

Bevételek

E Ft

Kiadások

E Ft

Forest támogatás

50

Idősek csomagja

66

Aldabra Invest Kft

1133

Toronyóra javítás

1124

SZJA 1 %

113

Pályázat

883

Pályázatból

1020

Egyéb

9

Pénzügyi műveletek

1

Bankktg

23

Összesem

2317

Összesen

2105

 

 

5.      Vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

 

Alapítványunknál – mint a korábbi években is – senki semmilyen juttatásban nem részesült.

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől támogatásban nem részesültünk.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői sem anyagi, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.

 

 

Záradék: E kiegészítő mellékletet és közhasznúsági jelentés  a Lábatlani Református Egyházközség Alapítvány kuratóriuma  2013. május 30-án fogadta el.

 

Lábatlan, 2013. május 20. 

 

 

 

 

Csathó István

kuratóriumi elnök

 
< Előző   Következő >